service item photo

პალიატიური მკურნალობისა და ბინაზე მოვლის სერვისი

პრივატის მაღალკვალიფიციური პერსონალი უზრუნველყოფს პალიატიურ მკურნალობას, ბინაზე მოვლას და სხვა საჭირო მანიპულაციების ჩატარებას.

ჩვენ გთავაზობთ გამოცდილი სამედიცინო პერსონალის მომსახურებას, რაც გულისხმობს:

 

  • რეანიმაციიდან გამოწერილი ან ინკურაბელური პაციენტების ბინაზე მომსახურებას
  • მართვით სუნთქვაზე ან ჟანგბადის აპარატზე მყოფი, ტრაქეოსტომიანი პაციენტების მომსახურებას
  • ბრონქების სანაციას
  • შარდის ბუშტის კათეტერიზაციას ან კათეტერის შეცვლას
  • ნაწოლების დამუშავებას
  • ინტრავენურ კათეტერიზაციას
  • ჭრილობების დამუშავებას
  • ინტრავენურ ინფუზიას
  • სარეაბილიტაციო დახმარების გაწევას

 

სერვისის მიწოდება შესაძლებელია დღე-ღამის ნებისმიერ დროს 2-საათიანი დაყოვნებით.